داعش برای نبرد آخر الزمان در «دابق» آماده شده است

یک روزنامۀ انگلیسی نوشت که عناصر گروه تروریستی “داعش” برای نبرد آخر الزمانی خود آماده می شوند….