ساخت نسل جدید نیروگاههای هسته ای در انگلیس

رسانه های انگلیس از امضای قرارداد ساخت نیروگاه هسته ای جدید در این کشور با مشارکت مالی و فنی چین و شرکت برق فرانسه خبردادند.۰۷:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر