ما نگران ایران هستیم/ تحریم ها در بسیاری زمینه ها پابرجاست

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: تحریم های ایران در بسیاری زمینه ها پابرجاست.۰۷:۴۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر