بگو مگوهای مسکوـ واشنگتن درباره سوریه

با تشدید اختلافات مسکو- واشنگتن بر سر جنگ در سوریه، تنش در روابط دو طرف در حال افزایش است.۰۷:۵۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر