جدال ۵ ساندار کار برای رسیدن به فینال قهرمانی جهان

پنج سانداکار کشورمان به نیمه نهایی رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان راه یافتند.۰۸:۰۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر