پوتین پس از مرگ پرز دربارۀ او چه گفت؟

رئیس جمهوری روسیه شیمون پرز، جلاد قانا، را «پیشگام صلح و امنیت در خاورمیانه» توصیف کرد….