هشدار هواشناسی درباره سیلابی شدن استان های شمالی و کاهش دما

سازمان هواشناسی درباره سیلابی شدن برخی استان های شمالی کشور و کاهش دما هشدار داد.۰۸:۰۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر