احتمال بروز سکته در افراد باسابقه خانوادگی، ۹ برابر دیگران است

یک متخصص قلب و عروق گفت: احتمال بروز سکته در افرادی که والدین آنها دچار سکته شده اند، ۹ برابر بیش از دیگران است.