وزیر کشور: «عربستان در شرق ایران به اشرار کمک‌ می‌کند»

رحمانی فضلی، وزیر کشور از کمک مالی و اطلاعاتی عربستان سعودی به اشرار در شرق کشور خبر داد.