هواوی Mate 9 دارای دوربین دوگانه خواهد بود

بر اساس عکس‌های فاش شده از هواوی Mate 9، احتمالا این پرچمدار دارای دروبین دوگانه خواهد بود.