انتقاد مهران مدیری به تبلیغات غلط مدیران

برنامه تلویزیونی «دورهمی» شب گذشته با موضوع «بچه» و انتقاد مدیری به تبلیغات غلط مدیران به روی آنتن رفت.