زورگویی شاهزاده خانم سعودی، مرد فرانسوی را مجبور به بوسیدن پای وی کرد!

بر اساس گزارش‌ها، محافظان دختر پادشاه سابق عربستان سعودی، یک نقاش فرانسوی را در پاریس مورد ضرب و جرح قرار دادند و وی را مجبور کردند پای شاهزاده را ببوسد.