اوپک نشان داد نمرده است/ کاهش ذخایر نفت آمریکا به نفع تولید کنندگان است

وزیر نفت با اشاره به تصمیم اوپک برای کاهش تولید خود به سطح ۳۲.۵ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز این تصمیم را گفت: اینکه به رغم اختلافات درون اوپک این تصمیم گرفته شد موفقیت برای اوپک بود و بسیاری که می گفتند اوپک مرده است این تصمیم نشان داد که اوپک زنده است.