به علت تبعات فاجعه‌بار پرز جلوی بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران را گرفت

یک خبرنگار صهیونیست مدعی است که شیمن پرز ۲ سال پیش در برابر اصرار نتانیاهو برای حمله به ایران ایستادگی کرده زیرا اعتقاد داشته تبعات چنین کاری برای رژیمش فاجعه‌بار است.