جبیر: عواقب مصوبه کنگره آمریکا بر ضد عربستان، دامن‌گیر همه، از جمله واشینگتن می‌شود