دولت‌ها بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند/این روند ضربه جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:فضای حاکم بر دولت ها در بحث حمایت از بخش خصوصی و ورود آنها به دایره مدیریت، به گونه ای است که اجازه گسترش و قدرت را به غیر خود نخواهند داد.