دولت‌ها بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند/این روند ضربه جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند