محسن رضایی از مولانا گفت +اینستاپست

محسن رضایی روز بزرگداشت مولانا را در قالب پست اینستاگرامی تبریک گفت.