وین رونی کاپیتان انگلیس باقی ماند

با وجود تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس، وین رونی همچنان کاپیتان این تیم باقی ماند.