آزمون منصب قضا برگزار شد

آزمون منصب قضا صبح امروز برگزار شد.