اختلاف دما بین گرمترین و سردترین نقطه کشور به ۳۵ درجه رسید + جدول