اپل مخاطبان پیام‌ های کوتاه هر کاربر آیفون را ثبت می‌ کند

گزارش‌های جدید حکایت از آن دارند که اپل مخاطبان مکالمات متنی کاربران آیفون را ثبت می‌کند.