اپل مخاطبان پیام‌ های کوتاه هر کاربر آیفون را ثبت می‌ کند