آمریکا از خانواده‌های کارکنان دیپلماتیک خود در کنگو خواست این کشور را ترک کنند

در پی افزایش خشونت‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو، وزارت خارجه آمریکا به خانواده‌های دیپلمات‌های خود در کنگو دستور داد این کشور را ترک کنند.