شرایط خوبی برای آغاز لیگ داریم/ جزو مدعیان قهرمانی هستیم