دیدار هیأت رسانه‌ای ارامنه جهان با سخنگوی وزارت امور خارجه