رئیس جمهور مصر خواستار صلح فلسطین با رژیم صهیونیستی شد