سومین روز رزمایش الی‌بیت‌المقدس ۵ برگزار شد

سومین روز رزمایش الی‌بیت‌المقدس ۵ در سمنان برگزار شد.