آغاز حملات بر ضد داعش از ناو شارل دو گل فرانسه

نخستین عملیات هوایی از ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه علیه گروه تروریستی داعش انجام شد.