آغاز نخستین حملات از ناو شارل دو گل فرانسه بر ضد داعش

نخستین عملیات هوایی از ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه علیه گروه تروریستی داعش آغاز شد.