پسکوف: آمریکا در تأثیرگذاری بر اوضاع حلب ناتوان است

سخنگوی کرملین گفت آمریکا همچنان در تأثیرگذاری بر اوضاع در شهر حلب سوریه ناتوان است.