آغاز آزمون قضاوت در ۱۵ استان کشور/حضور ۱۵ هزار داوطلب زن در آزمون

معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت: آزمون جذب عمومی برای داوطلبان قضاوت در ۱۵ استان کشور به صورت همزمان برگزار شد.