آغاز آزمون قضاوت در ۱۵ استان کشور/حضور ۱۵ هزار داوطلب زن در آزمون