سوء قصد نافرجام سه مجروح برجای گذاشت + فیلم

سوء قصد نافرجام به جان رئیس اداره بازرسی قضایی دادستانی و معاون دادستان کل مصر سه مجروح برجای گذاشت.