اولویتهای صنایع دستی اصفهان؛ برند سازی و بازاریابی

به گزارش خبرنگار ایمنا، نشست امسال شورای جهانی صنایع دستی در حالی امسال به میزبانی شهر اصفهان برگزار گردید که حدود ۲۰۰ نفر از شخصیت های بین المللی از ۹۰ کشور جهان در آن حضور داشتند و در طی آن  اصفهان در تمام رشته های صنایع دستی به عنوان شهر خلاق صنایع دستی جهان معرفی […]