تأکید بر گسترش همکاری های بانکی و نفتی بین ایران و آفریقای جنوبی

گسترش همکاری های بانکی و نفتی، تشکیل و برگزاری کارگروههای مشترک فنی و اقتصادی، همکاری در زمینه های امنیتی و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، از جمله موضوعات مورد بحث در هفتمین نشست کمیته پیگیری روابط ایران و آفریقای جنوبی در پرتوریا بود.