سالروز انتفاضه قدس، امروز

امروز نخستین سالروز انتفاضه قدس یا همان انتفاضه سوم فلسطین است.۱۰:۱۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر