گزینه های هدایت تیم ملی انگلیس

اتحادیه فوتبال انگلیس فهرست چهار نفره ای از گزینه های مدنظر خود برای هدایت تیم ملی فوتبال این کشور تهیه کرده است.