رژیم صهیونیستی و آمریکا از هیچ تلاشی برای خاموش کردن نور اسلام فروگذار نمی‌کنند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا از هیچ تلاشی برای خاموش کردن نور اسلام فروگذار نمی‌کنند.