سلفی بازیکنان استقلال در رستوران سرمربی

بازیکنان استقلال در رستوران سرمربی این تیم؛ علی منصوریان عکس یادگاری گرفتند.