علل اصلی سقط جنین در ماه‌های مختلف بارداری

به گزارش ایران خبر، اشرف آل‌یاسین در ارتباط با وقوع سقط ناخواسته در مادران باردار، اظهار داشت:‌ به نظر نمی‌رسد که تعداد سقط‌های ناخواسته نسبت به زمان‌های گذشته افزایش یافته باشد، چرا که از صد حاملگی‌ که ایجاد می‌شود حدود ۴۰ مورد آنها به طور معمول سقط و دفع می‌شود.    وی افزود: بسیاری از این […]