آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت

درخشش دانش آموزان غیردولتی در عرصه علم آموزی، افزایش حقوق معلمان استثنائی و واکاوی تغییر در کتاب پایه ششم ابتدایی از مهم ترین رویدادهای هفته گذشته آموزش و پرورش است.