بروز رسانی می شود/ تاج: من مدیرورزشی نیستم

رییس فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد تجربیات زیادی دارد که با این تجربیات به ریاست فدراسیون رسیده است.