آیا گردشگری می تواند صلح را به سوریه بازگرداند؟

گردشگری سوریه سال‌هاست به دلیل جنگ ویران شده است. باید دید که جاذبه‌های گردشگری به صلح این کشور کمک می‌کند یا خیر؟