پوتین به دستور جان کری از شکار خرس دست کشید!

دو نمایندۀ مجلس سنای آمریکا سخنان تهدید آمیز جان کری، وزیر امور خارجه این کشور، علیه پوتین را به تمسخر گرفتند….