بهمن و اسفند زمان برگزاری جام های جهانی کشتی در تهران

سایت رسمی اتحادیه جهانی کشتی زمان برگزاری جام های جهانی کشتی آزاد و فرنگی در تهران را اعلام کرد.