نخستین پیروزی قطر با هدایت فوساتی برابر صربستان

عنابی ها با مربی جدید خود به اولین پیروزی دست یافتند.