بمباران کاروان تروریست‌ها در مسیر استراتژیک اثریا-خناصر/دفع حمله نورالدین زنکی به حندرات