گفت‌وگوی مسعود بارزانی و عمار حکیم پیرامون چگونگی آزادسازی موصل