اگر قدرت عظیم دفاعی‌مان نبود، دشمن تمام کشور را مصادره می‌کرد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر امروز امنیت و پیشرفت در کشور وجود دارد، مدیون قدرت دفاعی بالا است.